Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:359:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 359, 04. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 359

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
4. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2073/2004 af 16. november 2004 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2074/2004 af 29. november 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2004 af 3. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2004 af 3. december 2004 om første tilpasning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger (EDDHSA og tripel superphosphat) ( 1 )

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2077/2004 af 3. december 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 for så vidt angår proceshjælpestoffer

28

 

*

Rådets direktiv 2004/106/EF af 16. november 2004 om ændring af direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier og direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed

30

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/828/EF:
Rådets afgørelse af 2. november 2004 om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, og om godkendelse og undertegnelse af den dertil knyttede fælles hensigtserklæring

32

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

33

Fælles hensigtserklæring

46

 

*

2004/829/EF:
Rådets afgørelse af 29. november 2004 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

54

 

 

Kommissionen

 

*

2004/830/EF:
Kommissionens afgørelse af 18. oktober 2004 om afslutning af den fremskyndede fornyede undersøgelse af Rådets forordning (EF) nr. 2164/98 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse bredspektrede antibiotika med oprindelse i Indien

55

 

*

2004/831/EF:
Kommissionens beslutning af 3. december 2004 om ændring af beslutning 2003/526/EF for så vidt angår foranstaltninger vedrørende bekæmpelse af klassisk svinepest i Nordrhein-Westfalen (Tyskland) og Slovakiet (meddelt under nummer K(2004) 4506)
 ( 1 )

61

 

*

2004/832/EF:
Kommissionens beslutning af 3. december 2004 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i den nordlige del af Vogeserne i Frankrig (meddelt under nummer K(2004) 4538)
 ( 1 )

62

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2004/833/FUSP af 2. december 2004 om gennemførelse af fælles aktion 2002/589/FUSP med henblik på et bidrag fra Den Europæiske Union til Ecowas i forbindelse med moratoriet for håndskydevåben og lette våben

65

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top