Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:344:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 344, 20. november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 344

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
20. november 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1986/2004 af 19. november 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1987/2004 af 19. november 2004 om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1988/2004 af 18. november 2004 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1501/2004 om indstilling af fiskeri efter dybhavsrejer fra fartøjer, der fører svensk flag

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1989/2004 af 19. november 2004 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1990/2004 af 19. november 2004 om overgangsforanstaltninger i vinsektoren som følge af Ungarns tiltrædelse af EU

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1991/2004 af 19. november 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1992/2004 af 19. november 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1993/2004 af 19. november 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår Portugal ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1994/2004 af 19. november 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder ( 1 )

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1995/2004 af 19. november 2004 om godtagelse af tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd af silicium-elektrisk stål af en bredde på over 500 mm med oprindelse i Den Russiske Føderation, og om fortsat at gøre importen af visse kornorienterede elektriske plader med oprindelse i Den Russiske Føderation til genstand for registrering

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1996/2004 af 19. november 2004 om godtagelse af tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Den Russiske Føderation og Ukraine, og om fortsat at gøre importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Den Russiske Føderation og Ukraine til genstand for registrering

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1997/2004 af 19. november 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 14/2004 for så vidt angår den foreløbige forsyningsopgørelse over oksekød til Madeira

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2004 af 19. november 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

30

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/779/EF:
Rådets afgørelse af 15. november 2004 om beskikkelse af to tjekkiske medlemmer af og tre tjekkiske suppleanter til Regionsudvalget

31

 

*

2004/780/EF, Euratom:
Rådets afgørelse af 19. november 2004 om udnævnelse af formanden for og medlemmerne af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

33

 

 

Kommissionen

 

*

2004/781/EF:
Kommissionens beslutning af 18. november 2004 om ændring af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2004) 4403)
 ( 1 )

35

 

*

2004/782/EF:
Kommissionens afgørelse af 19. november 2004 om godtagelse af et tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af siliciumcarbid med oprindelse i bl.a. Ukraine

37

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 746/2004 af 22. april 2004 om tilpasning af visse forordninger om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union ( EUT L 122 af 26.4.2004 )

40

 

 

 

*

1. november 2004 — EUR-Lex: den nye version!(Se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top