Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:341:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 341, 17. november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 341

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
17. november 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1967/2004 af 16. november 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1968/2004 af 16. november 2004 om gennemførelsesbestemmelser for 2005 til toldkontingenterne for »baby beef«-produkter med oprindelse i Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1969/2004 af 16. november 2004 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 96/2004 om tilpasning af forordninger om sukkermarkedet som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1970/2004 af 16. november 2004 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 3515/92 om fælles gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1055/77 om oplagring og flytning af varer opkøbt af et interventionsorgan som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1971/2004 af 16. november 2004 om indstilling af fiskeri efter rødfisk fra fartøjer, der fører portugisisk flag

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1972/2004 af 16. november 2004 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

21

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/768/EF:
Rådets afgørelse af 26. juli 2004 om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget

23

 

*

2004/769/EF:
Rådets afgørelse af 26. juli 2004 om beskikkelse af et tysk medlem af og en tysk suppleant til Regionsudvalget

24

 

*

2004/770/EF:
Rådets afgørelse af 26. juli 2004 om beskikkelse af en dansk suppleant til Regionsudvalget

25

 

*

2004/771/EF:
Rådets afgørelse af 4. oktober 2004 om beskikkelse af et estisk medlem af og en estisk suppleant til Regionsudvalget

26

 

 

Kommissionen

 

*

2004/772/EF:
Kommissionens beslutning af 29. oktober 2004 om EF-tilskud for 2004 til dækning af Belgiens og Portugals udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(2004) 4181)

27

 

 

 

*

1. november 2004 — EUR-Lex: den nye version!(Se omslagets tredje side)

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top