EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:326:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 326, 29. oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 326

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
29. oktober 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1866/2004 af 28. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1867/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 29. oktober 2004

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1868/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1869/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1870/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 11. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1871/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1872/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1873/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 af 28. oktober 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2004 af 28. oktober 2004 om ændring af bilag II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår natriumsalicylat og fenvalerat ( 1 )

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1876/2004 af 28. oktober 2004 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 953/2003 om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1877/2004 af 28. oktober 2004 om ændring af bilag IIIB til forordning (EF) nr. 517/94, for så vidt angår kontingenterne for Serbien og Montenegro

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1878/2004 af 28. oktober 2004 om fravigelse af Rådets forordning nr. 136/66/EØF og Rådets forordning (EØF) nr. 2261/84 for så vidt angår fastsættelsen af oliven- og olieudbytterne i Cypern, Malta og Slovenien

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1879/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1880/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1882/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1883/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1884/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1885/2004 af 28. oktober 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation

44

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/740/EF:
Rådets afgørelse af 4. oktober 2004 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

45

 

*

2004/741/EF:
Rådets henstilling af 14. oktober 2004 om gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top