Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:296:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 296, 21. september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 296

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
21. september 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/2004 af 20. september 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1645/2004 af 20. september 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2287/2003 for så vidt angår fiskerimulighederne for lodde i grønlandske farvande

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1646/2004 af 20. september 2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1)

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1647/2004 af 20. september 2004 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1648/2004 af 20. september 2004 om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 21. september 2004

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1649/2004 af 20. september 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

15

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/644/EF:Rådets afgørelse af 13. september 2004 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger

16

 

 

Kommissionen

 

*

2004/645/EF:Kommissionens Henstilling af 16. september 2004 om medlemsstaternes konsulære repræsentationers gennemførelse af aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas nationale turistadministration om visumspørgsmål og dermed forbundne anliggender vedrørende turistgrupper fra Folkerepublikken Kina (status som godkendt destination ADS) (meddelt under nummer K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top