EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:271:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 271, 19. august 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 271

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
19. august 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1467/2004 af 13. august 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af poly(ethylenterephthalat) med oprindelse i Australien og Folkerepublikken Kina og om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af poly(ethylenterephthalat) med oprindelse i Pakistan og frigivelse af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1468/2004 af 18. august 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1469/2004 af 18. august 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for æbler

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1470/2004 af 18. august 2004 om fastsættelse for produktionsåret 2004/05 af støtten til dyrkning af druer bestemt til produktion af tørrede druer af bestemte sorter og af støtten til genbeplantning af vindyrkningsarealer, der er angrebet af phylloxera

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1471/2004 af 18. august 2004 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår import af hjortekødsprodukter fra Canada og USA ( 1 )

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1472/2004 af 18. august 2004 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2003 om godkendelse af visse medlemsstaters nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer, om fastlæggelse af supplerende garantier og om dispensationer fra avlsprogrammer med henblik på TSE-resistens hos får, jf. beslutning 2003/100/EF ( 1 )

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1473/2004 af 18. august 2004 om fastsættelse af oplagringsstøtte for uforarbejdede tørrede druer og figner fra produktionsåret 2003/04

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/2004 af 18. august 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/2004 af 18. august 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 596/2004 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for æg

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/2004 af 18. august 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 97/2004 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2281/2003 og (EF) nr. 2299/2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2004 af 18. august 2004 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1478/2004 af 18. august 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

36

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/600/EF:
Kommissionens afgørelse af 4. august 2004 om godtagelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af polyethylenterephtalat med oprindelse i bl.a. Australien

38

 

*

2004/601/EF:
Kommissionens beslutning af 18. august 2004 om den oversigt over vinproduktionskapaciteten, som Republikken Slovenien har forelagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2004) 3121)

40

 

*

2004/602/EF:
Kommissionens beslutning af 18. august 2004 om den oversigt over vinproduktionskapaciteten, som Den Slovakiske Republik har forelagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2004) 3123)

41

 

*

2004/603/EF:
Kommissionens beslutning af 18. august 2004 om den oversigt over vinproduktionskapaciteten, som Republikken Malta har forelagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2004) 3130)

42

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1458/2004 af 16. august 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter ( EUT L 269 af 17.8.2004 )

43

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top