EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:206:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 206, 09. juni 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 206

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
9. juni 2004


Indhold

 

Berigtigelser

Side

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 855/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 3069/95 om en EF-observatørordning for Fællesskabets fiskerfartøjer, som fisker i det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

1

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 856/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra den 1. maj 2004 finder anvendelse på overførsler og på pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

3

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 857/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra den 1. maj 2004 finder anvendelse på vederlag til De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte i de nye medlemsstater ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

5

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 858/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af og satserne for de tillæg for særligt belastende arbejdsbetingelser, der er omhandlet i artikel 56c i vedtægten ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

6

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF Euratom) nr. 859/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 495/77 om fastlæggelse af de kategorier af tjenestemænd, der kan modtage tillæg for regelmæssigt at måtte stå til rådighed uden for arbejdstiden, betingelserne for tillæggets ydelse samt satserne herfor ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

10

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 860/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

11

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 861/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 inden for transportområdet af hensyn til Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

12

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 862/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 inden for transportområdet af hensyn til Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

14

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 863/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2327/2003 inden for transportområdet af hensyn til Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

18

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 864/2004 af 29. april 2004om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om tilpasning heraf som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

20

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 865/2004 af 29. april 2004 om den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven og om ændring af forordning (EØF) nr. 827/68 ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

37

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 af 29 april 2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

51

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 867/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2287/2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger ( EUT L 161 af 30.4.2004 )

57

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top