EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:163:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 163, 30. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 163
47. årgang
30. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 887/2004 af 29. april 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 888/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 140. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 890/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 140. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 59. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 892/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 312. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 893/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 894/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 895/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 897/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smørinden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 899/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 30. april 2004 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 901/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 902/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 903/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 26. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 904/2004 af 29. april 2004 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, æbler) 43
*Kommissionens forordning (EF) nr. 905/2004 af 29. april 2004 om ændring af bilagene til Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 45
*Kommissionens forordning (EF) nr. 906/2004 af 29. april 2004 om berigtigelse af de spanske og portugisiske udgaver af forordning (EØF) nr. 2598/70 vedrørende fastlæggelsen af indholdet af de forskellige poster i bogføringsskemaerne i tillæg I til Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2004 af 29. april 2004 om ændring af præsentations- og mærkningsbestemmelserne i handelsnormerne for friske frugter og grøntsager 50
*Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af flere forordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 56
*Kommissionens forordning (EF) nr. 909/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af forordning (EF) nr. 2090/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 386/90 for så vidt angår fysisk kontrol ved udførsel af landbrugsprodukter, der giver ret til udbetaling af restitutioner som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 61
*Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 120/89 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportafgifter for landbrugsprodukter som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 63
*Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår øremærker, pas og bedriftslister (1) 65
*Kommissionens forordning (EF) nr. 912/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (1) 71
*Kommissionens forordning (EF) nr. 913/2004 af 29. april 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter 73
*Kommissionens forordning (EF) nr. 914/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af udligningsstøtten for bananer, der blev produceret og markedsført i EF i 2003, og det faste forskud for 2004 77
*Kommissionens forordning (EF) nr. 915/2004 af 29. april 2004 om ophævelse af visse forordninger om mælk og mejeriprodukter 79
*Kommissionens forordning (EF) nr. 916/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1438/2003 om gennemførelsesbestemmelser til EF's flådepolitik som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU 81
*Kommissionens forordning (EF) nr. 917/2004 af 29. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 797/2004 om foranstaltninger for biavl 83
*Kommissionens forordning (EF) nr. 918/2004 af 29. april 2004 om overgangsbestemmelser for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse 88
*Kommissionens forordning (EF) nr. 919/2004 af 29. april 2004 om ændring af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien i leveringsperioden 2003/04 90
*Kommissionens forordning (EF) nr. 920/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af forordning (EF) nr. 2550/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød for så vidt angår præmieordningerne og om ændring af forordning (EF) nr. 2419/2001 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 92
*Kommissionens forordning (EF) nr. 921/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2191/81, (EØF) nr. 429/90 og (EF) nr. 2571/97 for at tage hensyn til kravene i Rådets direktiv 92/46/EØF om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter 94
*Kommissionens forordning (EF) nr. 922/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver 96
Kommissionens forordning (EF) nr. 923/2004 af 29. april 2004 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler 97
*Kommissionens forordning (EF) nr. 924/2004 af 29. april 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak 100
Kommissionens forordning (EF) nr. 925/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 102
*Kommissionens forordning (EF) nr. 926/2004 af 26. april 2004 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 105
Kommissionens forordning (EF) nr. 927/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 108
Kommissionens forordning (EF) nr. 928/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 110
Kommissionens forordning (EF) nr. 929/2004 af 29. april 2004 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 112

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
2004/488/EC
*Afgørelse truffet ved fælles overenskomst på stats- eller regeringschefniveau af regeringerne for de medlemsstater, der anvender møntenheden euro, den 27. april 2004 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion 113
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top