EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:162:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 162, 30. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 162
47. årgang
30. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 1
*Rådets forordning (EF) nr. 869/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001 om visse kontrolforanstaltninger for fiskeri efter visse bestande af stærkt vandrende fiskearter 8
*Rådets forordning (EF) nr. 870/2004 af 24. april 2004 om et fællesskabsprogram for bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1467/94 (1) 18
*Rådets forordning (EF) nr. 871/2004 af 29. april 2004 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse 29
*Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 af 29. april 2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia 32
*Rådets forordning (EF) nr. 873/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (1) 40
*Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2004 af 29. april 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1362/2000 for så vidt angår åbningen af et præferencetoldkontingent for tunfiskefileter med oprindelse i Mexico 51
*Kommissionens forordning (EF) nr. 876/2004 af 29. april 2004 om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med avlsfår og -geder (1) 52
*Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2004 af 29. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår meddelelse af priser, der er noteret på markederne for friske frugter og grøntsager 54
*Kommissionens forordning (EF) nr. 878/2004 af 29. april 2004 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår visse animalske biprodukter, der er klassificeret som kategori 1-materiale eller kategori 2-materiale, til teknisk brug (1) 62
*Kommissionens forordning (EF) nr. 879/2004 af 29. april 2004 om foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede tilladt tilsætningsstof til foderstoffer (Saccharomyces cerevisiae) (1) 65
*Kommissionens forordning (EF) nr. 880/2004 af 29. april 2004 om tilladelse uden tidsbegrænsning til anvendelse af beta-caroten og canthaxanthin som tilsætningsstoffer til foderstoffer, der tilhører gruppen farvestoffer, herunder pigmenter (1) 68
*Kommissionens direktiv 2004/72/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF, for så vidt angår accepteret markedspraksis, definition af intern viden i forbindelse med varederivater, udarbejdelse af lister over insidere, anmeldelse af ledende medarbejderes transaktioner og af mistænkelige transaktioner (1) 70
*Kommissionens direktiv 2004/77/EF af 29. april 2004 om ændring af direktiv 94/54/EF for så vidt angår mærkning af visse levnedsmidler, der indeholder glycyrrhizinsyre og ammoniumsalt heraf (1) 76

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/484/EC
*Rådets afgørelse af 22. september 2003 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 78
Protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 83
2004/485/EC
*Rådets afgørelse af 26. april 2004 om ændring af afgørelse 2003/231/EF om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af ændringsprotokollen til den internationale konvention om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling (Kyoto-konventionen) 113
2004/486/EC
*Rådets beslutning af 26. april 2004 om at indrømme Cypern, Malta og Polen visse midlertidige undtagelser i forbindelse med direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 114
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2004/487/CFSP
*Rådets fælles holdning 2004/487/FUSP af 29. april 2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia 116
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top