EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:160:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 160, 30. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520
L 160
47. årgang
30. april 2004


Dansk udgave

Retsforskrifter


IndholdII Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
*2004/467/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger for Cypern og Estland vedrørende brænding eller nedgravning på stedet af animalske biprodukter i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 (1) 1
*2004/468/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger for Estland og Ungarn vedrørende materiale, der indsamles ved behandling af spildevand i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 (1) 4
*2004/469/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om ændring af beslutning 2001/881/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder med henblik på Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (meddelt under nummer K(2004) 1690) (1) 7
*2004/470/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om vejledning vedrørende en foreløbig referencemetode til prøveudtagning og måling af PM2,5(meddelt under nummer K(2004)1713) (1) 53
*2004/471/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om slettelse af visse mejerivirksomheder af listerne over virksomheder i Polen, der i en overgangsperiode har tilladelse til at behandle både mælk, der opfylder EU-kravene, og mælk, der ikke opfylder EU-kravene (meddelt under nummer K(2004) 1717) (1) 58
*2004/472/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om slettelse af visse virksomheder af listerne over virksomheder i Letland, Litauen og Ungarn, for hvilke der er indrømmet en overgangsperiode (meddelt under nummer K(2004) 1724) (1) 62
*2004/473/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om ændring af tillæg B til bilag IX til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Litauen på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning (meddelt under nummer K(2004) 1727) (1) 68
*2004/474/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om slettelse af visse virksomheder af listerne over virksomheder i Polen, for hvilke der er indrømmet en overgangsperiode (meddelt under nummer K(2004) 1731) (1) 74
*2004/475/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i sektorerne for kød og for mælk og mejeriprodukter i Slovenien (meddelt under nummer K(2004) 1732) (1) 78
*2004/476/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om ændring af tillæg B til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder, der forarbejder animalske biprodukter, i Letland på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning (meddelt under nummer K(2004) 1737) (1) 82
*2004/477/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om tilpasning af beslutning 2002/459/EF for så vidt angår udvidelse af listen over enheder i edb-nettet Traces i forbindelse med Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (meddelt under nummer K(2004) 1738) (1) 86
*2004/478/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om vedtagelse af en generel plan for krisestyring på fødevare- og foderområdet 98
*2004/479/EF: Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om overgangsforanstaltninger for visse nationale referencelaboratorier til påvisning af restkoncentrationer i de nye medlemsstater (meddelt under nummer K(2004) 1743) (1) 111
*2004/480/EF:AFGØRELSE Nr. 1/2004 TRUFFET AF DEN BLANDEDE VETERINÆRKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 28. april 2004 om ændring af appendiks 5 i aftalens bilag 11 115
*2004/481/EF:AFGØRELSE Nr. 195 af 23. marts 2004 om en ensartet anvendelse af artikel 22, stk. l, litra a), i), i forordning (EØF) nr. 1408/71 for så vidt angår sygehjælp under svangerskab og fødsel (1) 134
*2004/482/EF:AFGØRELSE Nr. 196 af 23. marts 2004 ved anvendelse af artikel 22, stk. l, litra a) (1) 136
*2004/483/EF: Kommissionens afgørelse af 28. april 2004 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Mexicanske Stater om ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Mexicanske Stater om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser inden for spiritussektoren som følge af udvidelsen (meddelt under nummer K(2004) 1566) 139
(1) EØS-relevant tekst

DA


De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top