EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:157:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 157, 30. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520
L 157
47. årgang
30. april 2004
Dansk udgave

Retsforskrifter


IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE NR. 845/2004/EF AF 29. APRIL 2004 OM ÆNDRING AF AFGØRELSE NR. 163/2001/EF OM IVÆRKSÆTTELSE AF ET UDDANNELSESPROGRAM FOR BRANCHEFOLK INDEN FOR DEN EUROPÆISKE AUDIOVISUELLE PROGRAMINDUSTRI (MEDIA-UDDANNELSE) (2001-2005) 1
*EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE NR. 846/2004/EF AF 29. APRIL 2004 OM ÆNDRING AF RÅDETS AFGØRELSE 2000/821/EF OM IVÆRKSÆTTELSE AF ET PROGRAM TIL FREMME AF UDVIKLING, DISTRIBUTION OG MARKEDSFØRING AF EUROPÆISKE AUDIOVISUELLE PRODUKTIONER (MEDIA PLUS - UDVIKLING, DISTRIBUTION OG MARKEDSFØRING) (2001-2005) 4
*EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE NR. 847/2004/EF AF 29. APRIL 2004 OM FORHANDLING OG GENNEMFØRELSE AF LUFTFARTSAFTALER MELLEM MEDLEMSSTATERNE OG TREDJELANDE 7
*EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE NR. 848/2004/EF AF 29. APRIL 2004 OM FASTLÆGGELSE AF ET EF-HANDLINGSPROGRAM MED HENBLIK PÅ AT FREMME ORGANISATIONER, DER ER AKTIVE PÅ EUROPÆISK PLAN HVAD ANGÅR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER 18
*EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/41/EF AF 21. APRIL 2004 OM OPHÆVELSE AF VISSE DIREKTIVER OM LEVNEDSMIDDELHYGIEJNE OG SUNDHEDSBETINGELSER FOR PRODUKTION OG AFSÆTNING AF VISSE ANIMALSKE PRODUKTER TIL KONSUM OG OM ÆNDRING AF RÅDETS DIREKTIV 89/662/EØF OG 92/118/EØF OG RÅDETS AFGØRELSE 95/408/EF 33
*EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/48/EF AF 29 APRIL 2004 OM HÅNDHÆVELSEN AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 45
*RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/74/EF AF 29 APRIL 2004 OM ÆNDRING AF DIREKTIV 2003/96/EF HVAD ANGÅR VISSE MEDLEMSSTATERS MULIGHED FOR AT ANVENDE MIDLERTIDIGE AFGIFTSFRITAGELSER ELLER -LEMPELSER FOR ENERGIPRODUKTER OG ELEKTRICITET 87
*RÅDETS DIREKTIV 2004/75/EF AF 29.4.2004 OM ÆNDRING AF DIREKTIV 2003/96/EF HVAD ANGÅR CYPERNS MULIGHED FOR AT ANVENDE MIDLERTIDIGE AFGIFTSFRITAGELSER ELLER -LEMPELSER FOR ENERGIPRODUKTER OG ELEKTRICITET 100
*RÅDETS DIREKTIV 2004/76/EF AF 29.4.2004 OM ÆNDRING AF DIREKTIV 2003/49/EF, FOR SÅ VIDT ANGÅR VISSE MEDLEMSSTATERS MULIGHED FOR AT ANVENDE OVERGANGSPERIODER VED ANVENDELSEN AF EN FÆLLES ORDNING FOR BESKATNING AF RENTER OG ROYALTIES, DER BETALES MELLEM ASSOCIEREDE SELSKABER I FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER 106

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
*(2004/465/EF)RÅDETS BESLUTNING AF 29.4.2004 OM EF-TILSKUD TIL MEDLEMSSTATERNES PROGRAMMER FOR FISKERIKONTROL 114
*(2004/466/EF)RÅDETS BESLUTNING AF 29.4.2004 OM ÆNDRING AF DEN FÆLLES HÅNDBOG MED HENBLIK PÅ AT INDARBEJDE BESTEMMELSER OM MÅLRETTET GRÆNSEKONTROL AF LEDSAGEDE MINDREÅRIGE 136

DA


De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top