Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:154:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 154, 30. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520
L 154
47. årgang
30. april 2004


Dansk udgave

Retsforskrifter


IndholdII Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om ændring af beslutning 2002/757/EF om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (meddelt under nummer K(2004) 1585) (EØS-relevant tekst) (2004/ 426/EF) 1
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om ændring af Kommissionens beslutning 97/221/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for kødprodukter, der er i transit eller er midlertidigt oplagret i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2004) 1589) (EØS-relevant tekst) 2004/427/EF) 7
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om ændring af beslutning 2003/493/EF for så vidt angår de indgangssteder, hvorigennem paranødder med skal, der har oprindelse i eller er afsendt fra Brasilien, kan importeres til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2004) 1591) (EØS-relevant tekst) (2004/428/EF) 13
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om ændring af beslutning 97/830/EF, 2000/49/EF, 2002/79/EF og 2002/80/EF for så vidt angår de indgangssteder, hvorigennem de pågældende produkter kan importeres til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2004) 1594) (EØS-relevant tekst) (2004/ 429/EF) 19
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om ændring af beslutning 2003/828/EF om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue for så vidt angår Cypern og Malta (meddelt under nummer K(2004) 1601) (EØS-relevant tekst) (2004/430/EF 34
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af klassisk svinepest (meddelt under nummer K(2004) 1609) (EØS-relevant tekst) (2004/431 /EF) 39
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer K(2004) 1624) (EØS-relevant tekst) (2004/432/EF) 42
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om overgangsbestemmelser for Letland som undtagelse fra bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/74/EF vedrørende højden i bure til æglæggende høner (meddelt under nummer K(2004) 1628)(EØS-relevant tekst) (2004/433/EF) 50
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om tilpasning af beslutning 2003/324/EF om dispensation fra forbuddet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 mod genanvendelse inden for samme art for pelsdyrs vedkommende, som følge af Estlands tiltrædelse (meddelt under nummer K(2004) 1632) (EØS-relevant tekst) (2004/434/EF) 53
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge (meddelt under nummer K(2004) 1648) (EØS-relevant tekst) (2004/435/EF) 55
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om ændring af Kommissionens beslutning 94/984/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for fersk fjerkrækød, der er i transit eller er midlertidigt oplagret i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2004) 1650) (EØS-relevant tekst) (2004/436/EF) 58
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om ændring af Kommissionens beslutning 2000/572/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for tilberedt kød, der er i transit eller er midlertidigt oplagret i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2004) 1672) (EØS-relevant tekst) (2004/437/EF) 64
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter og rå mælk til konsum, der føres ind i Fællessk abet (meddelt under nummer K(2004) 1691) (EØS-relevant tekst) (2004/438/EF) 70
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om vedtagelse af en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i kødsektoren i Malta (meddelt under nummer K(2004) 1707) (EØS-relevant tekst) (2004/439 /EF) 91
*KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i sektoren for mælk og mejeriprodukter i Slovakiet (meddelt under nummer K(2004) 1716) (EØS-relevant tekst) (2004/440/EF) 96
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top