Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:125:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 125, 28. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 125
47. årgang
28. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 797/2004 af 26. april 2004 om foranstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 1
*Rådets forordning (EF) nr. 798/2004 af 26. april 2004 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2000 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 799/2004 af 27. april 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2004 af 27. april 2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF's marked af ris fra 1996-, 1997- og 1998-høsten, som det græske interventionsorgan ligger inde med 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 801/2004 af 27. april 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves 37
*Kommissionens direktiv 2004/62/EF af 26. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mepanipyrim som aktivt stof (1) 38
*Kommissionens direktiv 2004/63/EF af 26. april 2004 om ændring af Kommissionens direktiv 2003/79/EF for så vidt angår frister (1) 41
*Kommissionens direktiv 2004/64/EF af 26. april 2004 om ændring af Kommissionens direktiv 2003/84/EF for så vidt angår frister (1) 42
*Kommissionens direktiv 2004/65/EF af 26. april 2004 om ændring af Kommissionens direktiv 2003/68/EF for så vidt angår frister (1) 43
*Kommissionens direktiv 2004/69/EF af 27. april 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF med hensyn til definitionen af "multilaterale udviklingsbanker" (1) 44

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/420/EC
*Kommissionens beslutning af 3. december 2003 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 mod C. Conradty Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine S.A., Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH og Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, in solidum, og SGL Carbon AG (Sag nr. C.38.359 — Elektriske og mekaniske kul- og grafitprodukter) (meddelt under nummer K(2003) 4457) (1) 45
2004/421/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 2003 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 mod Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA og Europa Metalli SpA (Sag C.38.240 — Industrirør) (meddelt under nummer K(2003) 4820) (1) 50
2004/422/EC
*Kommissionens beslutning af 7. januar 2004 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag nr. COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (meddelt under nummer K(2003) 5277) (1) 54
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2004/423/CFSP
*Rådets fælles holdning 2004/423/FUSP af 26. april 2004 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar 61

Meddelelse til læserne S3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top