EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:114:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 114, 21. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 114
47. årgang
21. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 731/2004 af 20. april 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 732/2004 af 20. april 2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF's marked af ris fra 1999-, 2000- og 2001-høsten, som det spanske interventionsorgan ligger inde med 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 733/2004 af 20. april 2004 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 734/2004 af 20. april 2004 om midlertidige gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2316/1999 for så vidt angår minimumsarealet for en støtteansøgning for produktionsåret 2004/2005 som følge af Maltas tiltrædelse af EU 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 735/2004 af 20. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1972/2003 om overgangsforanstaltninger for samhandelen med landbrugsprodukter som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse 13
*Kommissionens direktiv 2004/46/EF af 16. april 2004 om ændring af direktiv 95/31/EF for så vidt angår E 955 sucralose og E 962 aspartam-acesulfamsalt (1) 15
*Kommissionens direktiv 2004/55/EF af 20. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter (1) 18

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/363/EC
*Kommissionens beslutning af 6. april 2004 om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i USA (meddelt under nummer K(2004) 1310) (1) 19
2004/364/EC
*Kommissionens beslutning af 6. april 2004 om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i Canada (meddelt under nummer K(2004) 1311) (1) 22
2004/365/EC
*Kommissionens beslutning af 13. april 2004 om ændring af beslutning 98/119/EF, 98/121/EF og 98/125/EF om godkendelse af de flerårige udviklingsprogrammer for Frankrigs, Irlands og Nederlandenes fiskerflåder (meddelt under nummer K(2004) 1300) 25
2004/366/EC
*Kommissionens beslutning af 13. april 2004 om godkendelse af første fase af den tekniske handlingsplan for 2004 til forbedring af landbrugsstatistikken (meddelt under nummer K(2004) 1303) 32
2004/367/EC
*Kommissionens beslutning af 19. april 2004 om ændring af beslutning 95/30/EF med henblik på at fastsætte betingelser for import fra Marokko af toskallede bløddyr, der tilhører arten Acanthocardia tuberculatum, og som er høstet og forarbejdet i henhold til betingelserne i beslutning 96/77/EF (meddelt under nummer K(2004) 1386) (1) 36

MEDDELELSE TIL LÆSERNE DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE PÅ20 SPROG S3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top