EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:111:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 111, 17. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 111
47. årgang
17. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2004 af 16. april 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 707/2004 af 6. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 708/2004 af 16. april 2004 om fastsættelse for visse mejeriprodukter af de mængder, der er disponible i perioden 1. maj til 30. juni 2004 inden for rammerne af de kontingenter, der er åbnet af EF 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 709/2004 af 16. april 2004 om overgangsforanstaltninger for vin som følge af Maltas tiltrædelse af Den Europæiske Union 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2004 af 16. april 2004 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 780/2003 for så vidt angår et delkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 02062991 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 711/2004 af 16. april 2004 om overgangsforanstaltninger for så vidt angår importlicensansøgninger i henhold til forordning (EF) nr. 780/2003 vedrørende åbning og forvaltning af et delkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 02062991 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2004 af 16. april 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 139. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 713/2004 af 16. april 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 139. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 714/2004 af 16. april 2004 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 58. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 715/2004 af 16. april 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 311. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 716/2004 af 16. april 2004 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smørinden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 717/2004 af 16. april 2004 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2004 af 16. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2314/2003 for så vidt angår fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation med henblik på salg på EF-markedet af rug fra det tyske interventionsorgan 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 719/2004 af 16. april 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 720/2004 af 16. april 2004 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 721/2004 af 16. april 2004 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 722/2004 af 16. april 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation 40

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/344/EC
*Kommissionens beslutning af 23. marts 2004 om fastsættelse af fordelingen på de enkelte medlemsstater af resultatreserven under Fællesskabets strukturfondsstøtte under mål 1, 2, 3 og det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet uden for mål 1 (meddelt under nummer K(2004) 883) 41
2004/345/EC
*Kommissionens henstilling af 6. april 2004 om kontrol på området trafiksikkerhed (1) 75

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/203/EF af 18. februar 2004 om en model for sundhedsattest til ikke-kommerciel transport fra tredjelande af hunde, katte og fritter (EUT L 65 af 3.3.2004) 83
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top