EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:102:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 102, 07. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 102
47. årgang
7. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 1
*Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2004 af 6. april 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2004 af 6. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår tilladelse til nye genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, meddelelser om eksisterende produkter samt utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale, for hvilket der er foretaget en gunstig risikovurdering (1) 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2004 af 6. april 2004 om krav til præcision, der gælder for data indsamlet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken (1) 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 643/2004 af 6. april 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 644/2004 af 6. april 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 645/2004 af 6. april 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2004 af 6. april 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 647/2004 af 6. april 2004 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler 45
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF af 31. marts 2004 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler 48

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/317/EC
*Kommissionens beslutning af 11. november 2003 om den statsstøtte, som Det Forenede Kongerige agter at yde inden for rammerne af WRAP-programmets miljøordning (Environmental Grant Funding) og lejegarantifond (Lease Guarantee Fund) (meddelt under nummer K(2003) 4087) (1) 59
2004/318/EC
*Kommissionens beslutning af 30. marts 2004 om tilpasning af beslutning 2001/672/EF, for så vidt angår græsning om sommeren i visse områder i Slovenien, som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (meddelt under nummer K(2004) 1022) (1) 71
2004/319/EC
*Kommissionens beslutning af 30. marts 2004 om ændring af bilag I til beslutning 2003/804/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende bløddyr samt æg og mælke herfra til yderligere vækst, opfedning, genudlægning eller konsum (meddelt under nummer K(2004) 1076) (1) 73
2004/320/EC
*Kommissionens beslutning af 31. marts 2004 om ændring af beslutning 93/52/EØF, 2001/618/EF og 2003/467/EF for så vidt angår de tiltrædende landes status med hensyn til brucellose (B. melitensis), Aujeszkys sygdom, enzootisk kvægleukose, kvægbrucellose og tuberkulose samt Frankrigs status med hensyn til Aujeszkys sygdom (meddelt under nummer K(2004) 1094) (1) 75
2004/321/EC
*Afgørelse truffet af bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene af 26. marts 2004 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt 81
Regionsudvalget
*Regionsudvalgets afgørelse nr. 26/2004 af 10. februar 2004 om betingelser og nærmere vilkår for de interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og alle andre ulovlige aktiviteter til skade for Fællesskabernes interesser 84
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top