EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:097:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 97, 01. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 97
47. årgang
1. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 600/2004 af 22. marts 2004 om tekniske foranstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis 1
*Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3943/90, (EF) nr. 66/98 og (EF) nr. 1721/1999 16
*Rådets forordning (EF) nr. 602/2004 af 22. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår beskyttelsen af dybhavskoralrev mod virkningen af trawling i et område nordvest for Skotland 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 603/2004 af 31. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 32
*Kommissionens forordning (EF) nr. 604/2004 af 29. marts 2004 om meddelelse af oplysninger vedrørende tobak fra og med 2000-høsten 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2004 af 31. marts 2004 om fravigelse for 2004 af forordning (EF) nr. 1518/2003 for så vidt angår datoerne for udstedelse af eksportlicenser inden for svinekødssektoren 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2004 af 31. marts 2004 om fravigelse af forordning (EF) nr. 174/1999 for så vidt angår gyldigheden af eksportlicenser for mælk og mejeriprodukter 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2004 af 31. marts 2004 om en ny tildeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1146/2003 og om fravigelse af nævnte forordning 42
*Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 af 31. marts 2004 om mærkning af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere (1) 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 609/2004 af 31. marts 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 610/2004 af 31. marts 2004 om fastsættelse af importtold for ris 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 611/2004 af 31. marts 2004 om fastsættelse af importtold for korn 50

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/294/EC
*Rådets beslutning af 8. marts 2004 om bemyndigelse af de medlemsstater, der er kontraherende parter i Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område, til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere eller tiltræde protokollen om ændring af nævnte konvention 53
Protokol om ændring af konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område som ændret ved tillægsprotokol af 28. januar 1964 og ved protokol af 16. november 1982 55
2004/295/EC
*Rådets beslutning af 22. marts 2004 om bemyndigelse af Italien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i Rådets sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 63
2004/296/EC
*Rådets henstilling af 30. marts 2004 om udnævnelse af et medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank 65
Kommissionen
2004/297/EC
*Kommissionens beslutning af 29. marts 2004 om tilladelse til Tjekkiet, Estland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakiet til at udskyde anvendelsen af visse bestemmelser i Rådets direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF for så vidt angår handel med frø af visse sorter (meddelt under nummer K(2004) 962) (1) 66
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-Tilsynsmyndigheden
298/2004/COL
*EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning af 16. juli 2003 om en kompensationsordning for ekspresbusoperatører (Norge) 68
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top