Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:090:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 90, 27. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 90
47. årgang
27. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 567/2004 af 22. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 568/2004 af 26. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 569/2004 af 26. marts 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 570/2004 af 26. marts 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 571/2004 af 26. marts 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 572/2004 af 26. marts 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 573/2004 af 26. marts 2004 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 574/2004 af 23. februar 2004 om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik (1) 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2004 af 26. marts 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 138. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 576/2004 af 26. marts 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 138. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 50
Kommissionens forordning (EF) nr. 577/2004 af 26. marts 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 309. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 578/2004 af 26. marts 2004 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 53
*Kommissionens forordning (EF) nr. 579/2004 af 26. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 708/98 for så vidt angår maksimumsmængderne af og minimumskvaliteten for ris, der kan godkendes til intervention i produktionsåret 2003/04 54
*Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 af 26. marts 2004 om en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter 58
*Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør 64
*Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver 67

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/283/EC
*Kommissionens beslutning af 26. marts 2004 om ændring af beslutning 2003/526/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Belgien, Frankrig, Tyskland og Luxembourg (meddelt under nummer K(2004) 965) (1) 70
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top