Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:087:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 87, 25. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 87
47. årgang
25. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 540/2004 af 24. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 541/2004 af 23. marts 2004 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 542/2004 af 24. marts 2004 om undtagelse for 2004 fra forordning (EF) nr. 1371/95 og (EF) nr. 1372/95 hvad angår datoer for udstedelse af eksportlicenser for æg og fjerkrækød 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2004 af 24. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1520/2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 544/2004 af 24. marts 2004 om overgangsforanstaltninger som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, for så vidt angår den reserve, der er oprettet i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1520/2000 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 545/2004 af 24. marts 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 som følge af ændringerne af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 546/2004 af 24. marts 2004 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 547/2004 af 24. marts 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 548/2004 af 24. marts 2004 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 18

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/277/EC, EURATOM
*Kommissionens beslutning af 29. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet (meddelt under nummer K(2003) 5185) (1) 20
2004/278/EC
*Kommissionens afgørelse af 10. februar 2004 om Fællesskabets holdning til ændringerne af appendikserne til bilag 4 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter 31
2004/279/EC
*Kommissionens beslutning af 19. marts 2004 om vejledning i gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/3/EF om luftens indhold af ozon (meddelt under nummer K(2004) 764) (1) 50
2004/280/EC
*Kommissionens beslutning af 19. marts 2004 om overgangsforanstaltninger vedrørende markedsføring af visse animalske produkter fremstillet i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (meddelt under nummer K(2004) 845) (1) 60
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top