Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:085:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 85, 23. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 85
47. årgang
23. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 525/2004 af 22. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 526/2004 af 22. marts 2004 om ændring af oplysninger i varespecifikationen for den betegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (Espárrago de Navarra) 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 527/2004 af 22. marts 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2004 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 528/2004 af 22. marts 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2004 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2004 af 22. marts 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2004 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 530/2004 af 22. marts 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2004 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. til 30. april 2004 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 531/2004 af 22. marts 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2004 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 532/2004 af 22. marts 2004 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 17
*Kommissionens direktiv 2004/31/EF af 17. marts 2004 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet 18
*Kommissionens direktiv 2004/32/EF af 17. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet 24

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/32/EC
*Meddelelse om datoen for ikrafttrædelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 26
Kommissionen
2004/272/EC
*Kommissionens beslutning af 1. oktober 2003 om statsstøtte, som Tyskland vil yde Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH (meddelt under nummer K(2003) 3383) 27
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top