EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:078:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 78, 16. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 78
47. årgang
16. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 476/2004 af 15. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 477/2004 af 15. marts 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 276/2004 omhandlede anden licitation 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 478/2004 af 15. marts 2004 om frigivelse af sikkerhed vedrørende importlicenser for præferencesukker udstedt i henhold til forordning (EØF) nr. 2782/76 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 479/2004 af 15. marts 2004 om fastsættelse af de mængder råtobak, der kan overføres til en anden sortsgruppe i forbindelse med garantitærsklen for 2004-høsten i Italien 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 480/2004 af 15. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2002 for så vidt angår fravigelse for 2004 af fristen for fremsendelse af de foreløbige finansieringsplaner for foranstaltninger, der finansieres af Fællesskabsfonden for Tobak, og for den endelige fordeling af fondens midler mellem medlemsstaterne 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 481/2004 af 15. marts 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2004 af 15. marts 2004 om fastsættelse af importtold for korn 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 483/2004 af 15. marts 2004 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 484/2004 af 15. marts 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 485/2004 af 15. marts 2004 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Jordan 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 486/2004 af 15. marts 2004 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 20

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/246/EC
*Rådets beslutning af 2. marts 2004 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at undertegne, ratificere eller tiltræde protokollen af 2003 til den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening 1992 og om bemyndigelse af Luxembourg og Østrig til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at tiltræde de underliggende instrumenter 22
Protokol af 2003 til den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 24
Protokol af 1992 om ændring af den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1969 32
Protokol af 1992 om ændring af den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1971 40
Kommissionen
2004/247/EC
*Kommissionens beslutning af 10. marts 2004 om afvisning af at optage simazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2004) 727) (1) 50
2004/248/EC
*Kommissionens beslutning af 10. marts 2004 om afvisning af at optage atrazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2004) 731) (1) 53
2004/249/EC
*Kommissionens beslutning af 11. marts 2004 om et spørgeskema til medlemsstaternes indberetning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (meddelt under nummer K(2004) 714) (1) 56
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top