EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:077:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 77, 13. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 77
47. årgang
13. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (1) 1
*Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 af 8. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og af forordning (EF) nr. 2026/97 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 462/2004 af 12. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 463/2004 af 12. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 823/2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (1) 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 464/2004 af 12. marts 2004 om ændring af oplysninger i varespecifikationen for den betegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (Nocciola del Piemonte) 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 465/2004 af 12. marts 2004 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Carciofo di Paestum og Farina di Neccio della Garfagnana) 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2004 af 12. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2125/2003 for så vidt angår fristen for den nationale myndigheds beslutning om driftsprogrammer og driftsfonde 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 467/2004 af 12. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 279/2004 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 977/2003 for ungtyre til opfedning 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 468/2004 af 12. marts 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 137. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 469/2004 af 12. marts 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 137. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 470/2004 af 12. marts 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 309. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 471/2004 af 12. marts 2004 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2004 af 12. marts 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2004 af 12. marts 2004 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2004 af 12. marts 2004 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 475/2004 af 12. marts 2004 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 48
*Kommissionens direktiv 2004/30/EF af 10. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage benzoesyre, flazasulfuron og pyraclostrobin som aktive stoffer (1) 50

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/244/EC
*Kommissionens beslutning af 11. juni 2003 om Spaniens statsstøtte til Volkswagen Navarra SA (meddelt under nummer K(2003) 1745) (1) 54
2004/245/EC
*Kommissionens beslutning af 9. marts 2004 om ændring af beslutning 2000/585/EF og 97/222/EF for så vidt angår import af kød af vildtlevende og opdrættet vildt samt visse vildtkødprodukter fra Island (meddelt under nummer K(2004) 701) (1) 62

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2002 af 13. juni 2002 om syvende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 207 af 5.8.2002) 71
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 442/2004 af 10. marts 2004 om enhedsbeløbene for acontobeløb på produktionsafgifter for sukker i produktionsåret 2002/03 (EUT L 72 af 11.3.2004) 83
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top