Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:072:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 72, 11. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 72
47. årgang
11. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 435/2004 af 8. marts 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien 1
*Rådets forordning (EF) nr. 436/2004 af 8. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med oprindelse i Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand 15
*Rådets forordning (EF) nr. 437/2004 af 8. marts 2004 om indførelse af endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af store regnbueørreder med oprindelse i Norge og på Færøerne 23
*Rådets forordning (EF) nr. 438/2004 af 8. marts 2004 om forlængelse af suspensionen af den udvidede antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1023/2003 på importen af visse rørfittings af deformerbart støbejern afsendt fra Argentina, uanset om de er angivet med oprindelse i Argentina eller ej 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 439/2004 af 10. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2004 af 10. marts 2004 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 441/2004 af 9. marts 2004 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 47
*Kommissionens forordning (EF) nr. 442/2004 af 10. marts 2004 om enhedsbeløbene for acontobeløb på produktionsafgifter for sukker i produktionsåret 2002/03 51
*Kommissionens forordning (EF) nr. 443/2004 af 10. marts 2004 om fastsættelse af mængderne af leveringsforpligtelser for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien i leveringsperioden 2003-2004 52
*Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2004 af 10. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1535/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager 54
*Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2004 af 10. marts 2004 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 92/118/EØF for så vidt angår dyretarme, svinefedt og afsmeltede fedtstoffer samt kød af kanin og af opdrættet vildt (1) 60
*Kommissionens forordning (EF) nr. 446/2004 af 10. marts 2004 om ophævelse af en række beslutninger vedrørende animalske biprodukter (1) 62
*Kommissionens forordning (EF) nr. 447/2004 af 10. marts 2004 om bestemmelser for at lette overgangen fra støtte under forordning (EF) nr. 1268/1999 til støtte under forordning (EF) nr. 1257/1999 og (EF) nr. 1260/1999 for Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet 64
*Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2004 af 10. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1685/2000 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse med foranstaltninger medfinansieret af strukturfondene og om tilbagetrækning af forordning (EF) nr. 1145/2003 66
Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2004 af 10. marts 2004 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler 78
Kommissionens forordning (EF) nr. 450/2004 af 10. marts 2004 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (citroner) 81
Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2004 af 10. marts 2004 om udstedelse af eksportlicenser som led i system A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, æbler) 83
Kommissionens forordning (EF) nr. 452/2004 af 10. marts 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 85

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/235/EC
*Kommissionens beslutning af 1. marts 2004 om tillægsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige af æglæggere (meddelt under nummer K(2004) 582) (1) 86

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2295/2003 af 23. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg (EUT L 340 af 24.12.2003) 91
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top