EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:071:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 71, 10. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 71
47. årgang
10. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2004 af 9. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2004 af 5. marts 2004 om ottende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (1) 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2004 af 9. marts 2004 om ophævelse af en række beslutninger vedrørende import af animalske biprodukter fra tredjelande (1) 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 434/2004 af 9. marts 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 7
*Kommissionens direktiv 2004/19/EF af 1. marts 2004 om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (1) 8
*Kommissionens direktiv 2004/29/EF af 4. marts 2004 om fastlæggelse af egenskaber og mindstekrav ved undersøgelse af vinsorter 22

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/232/EC
*Kommissionens beslutning af 3. marts 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til brugen af halon 2402 (meddelt under nummer K(2004) 639) 28
2004/233/EC
*Kommissionens beslutning af 4. marts 2004 om godkendelse af laboratorier til at kontrollere virkningen af rabiesvaccine på kødædende husdyr (meddelt under nummer K(2004) 646) (1) 30
2004/234/EC
*Kommissionens afgørelse af 9. marts 2004 om afslutning af den fornyede undersøgelse i henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Folkerepublikken Kina 35
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top