EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:068:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 68, 06. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 68
47. årgang
6. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 411/2004 af 26. februar 2004 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3975/87 og om ændring af forordning (EØF) nr. 3976/87 og forordning (EF) nr. 1/2003 med hensyn til flytrafik mellem Fællesskabet og tredjelande (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 412/2004 af 5. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 413/2004 af 5. marts 2004 om indstilling af fiskeri efter byrkelange fra fartøjer, som fører spansk flag 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2004 af 5. marts 2004 om særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2004 af 5. marts 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (1) 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2004 af 5. marts 2004 om midlertidige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 og forordning (EF) nr. 1535/2003 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 417/2004 af 5. marts 2004 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (appelsiner og æbler) 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 418/2004 af 5. marts 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 419/2004 af 5. marts 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 420/2004 af 5. marts 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 421/2004 af 5. marts 2004 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 18

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/218/EC
*Rådets afgørelse af 19. februar 2004 om beskikkelse af et østrigsk medlem af Regionsudvalget 20
2004/219/EC
*Rådets afgørelse af 19. februar 2004 om beskikkelse af en østrigsk suppleant til Regionsudvalget 21
2004/220/EC
*Rådets afgørelse af 19. februar 2004 om beskikkelse af et spansk medlem af Regionsudvalget 22
2004/221/EC
*Rådets afgørelse af 19. februar 2004 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget 23
2004/222/EC
*Rådets afgørelse af 19. februar 2004 om beskikkelse af en østrigsk suppleant til Regionsudvalget 24
2004/223/EC
*Rådets afgørelse af 26. februar 2004 om vedtægten for Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse 25
Kommissionen
2004/224/EC
*Kommissionens beslutning af 20. februar 2004 om bestemmelser om indgivelse af oplysninger om planer eller programmer som krævet i Rådets direktiv 96/62/EF, hvad angår grænseværdier for visse luftforurenende stoffer (meddelt under nummer K(2004) 491) (1) 27
2004/225/EC
*Kommissionens beslutning af 2. marts 2004 om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien (meddelt under nummer K(2004) 618) (1) 34
2004/226/EC
*Kommissionens beslutning af 4. marts 2004 om godkendelse af test til påvisning af antistoffer mod kvægbrucellose som led i Rådets direktiv 64/432/EØF (meddelt under nummer K(2004) 654) (1) 36
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top