EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:065:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 65, 03. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 65
47. årgang
3. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 392/2004 af 24. februar 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler 1
*Rådets forordning (EF) nr. 393/2004 af 24. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 394/2004 af 2. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 395/2004 af 2. marts 2004 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 964/2003 på importen af visse rørfittings af jern og stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, ved import af visse rørfittings af jern og stål afsendt fra Sri Lanka, uanset om de er angivet med oprindelse i Sri Lanka eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 396/2004 af 2. marts 2004 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 964/2003 på importen af visse rørfittings af jern og stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, ved import af visse rørfittings af jern og stål afsendt fra Indonesien, uanset om de er angivet med oprindelse i Indonesien eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering 10

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/203/EC
*Kommissionens beslutning af 18. februar 2004 om en model for sundhedsattest til ikke-kommerciel transport fra tredjelande af hunde, katte og fritter (meddelt under nummer K(2004) 432) (1) 13
2004/204/EC
*Kommissionens beslutning af 23. februar 2004 om fastlæggelse af de nærmere bestemmelser for, hvorledes de registre med oplysninger om genetiske modifikationer i GMO'er, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF, skal fungere (meddelt under nummer K(2004) 540) (1) 20
2004/205/EC
*Kommissionens beslutning af 1. marts 2004 om overgangsforanstaltninger vedrørende samhandel inden for Fællesskabet med sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (meddelt under nummer K(2004) 574) (1) 23
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top