EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:064:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 64, 02. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 64
47. årgang
2. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer 1
*Rådets forordning (EF) nr. 378/2004 af 19. februar 2004 om proceduren for ændring af Sirene-Håndbogen 5
*Rådets forordning (EF) nr. 379/2004 af 24. februar 2004 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer for perioden 2004-2006 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 380/2004 af 1. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2004 af 1. marts 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 276/2004 omhandlede første licitation 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2004 af 1. marts 2004 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1535/2003 for så vidt angår leveringsperioden for tørrede blommer af enteblommer for produktionsåret 2003/04 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 383/2004 af 1. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 for så vidt angår resuméet af varespecifikationens hovedelementer 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 384/2004 af 1. marts 2004 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 385/2004 af 1. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2341/2003 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 780/2003 med hensyn til et delkontingent for frosset kød af hornkvæg under KN-kode 0202 og produkter under KN-kode 02062991 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2004 af 1. marts 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 forordning (EF) nr. 1535/2003 for så vidt angår den kombinerede nomenklaturs koder for visse forarbejdede frugter og grøntsager 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 387/2004 af 1. marts 2004 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Arbroath Smokies) 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 388/2004 af 1. marts 2004 om ændring af importtold for korn 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 389/2004 af 1. marts 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 390/2004 af 1. marts 2004 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2004 af 1. marts 2004 om tredivte ændring af forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 36

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/391/EC
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative område Hongkong om tilbagetagelse af personer bosiddende uden tilladelse 38
Kommissionen
2004/198/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2004 om ændring af beslutning 2002/794/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for fjerkrækød, fjerkrækødprodukter og fjerkrækødtilberedninger til konsum, der importeres fra Brasilien (meddelt under nummer K(2004) 557) (1) 39
2004/199/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2004 om ændring af beslutning 93/52/EØF for så vidt angår anerkendelse af visse italienske provinser som officielt fri for brucellose (meddelt under nummer K(2004) 558) (1) 41
2004/200/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2004 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus (meddelt under nummer K(2004) 581) 43
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
2004/201/JHA
*Rådets afgørelse 2004/201/RIA af 19. februar 2004 om proceduren for ændring af Sirene-Håndbogen 45
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top