Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:058:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 58, 26. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 58
47. årgang
26. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 321/2004 af 25. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 322/2004 af 23. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1291/2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 323/2004 af 25. februar 2004 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 1686/72 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 324/2004 af 25. februar 2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 325/2004 af 25. februar 2004 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 326/2004 af 24. februar 2004 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 21

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Det Stående Udvalg for EFTA-staterne
4/2003/SC
*Afgørelse truffet af EFTA-staternes stående udvalg nr. 4/2003/SU af 4. december 2003 om nedsættelse af et interimsudvalg vedrørende EØS' finansielle mekanisme 25
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2004/188/CFSP
*Rådets afgørelse 2004/188/FUSP af 23. februar 2004 om udnævnelse af missionschefen/politichefen for Den Europæiske Unions politimission (EUPM) 27
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top