EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:049:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 49, 19. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 49
47. årgang
19. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 281/2004 af 18. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 af 18. februar 2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (1) 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 283/2004 af 18. februar 2004 om indledning af en undersøgelse vedrørende den påståede omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 2597/1999 om importen af polyethylenterephthalatfolie med oprindelse i bl.a. Indien, ved import af polyethylenterephthalatfolie afsendt fra Brasilien og Israel, uanset om den er angivet med oprindelse i Brasilien eller Israel eller ej, samt om registrering af denne import 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 284/2004 af 18. februar 2004 om indledning af en undersøgelse vedrørende den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1676/2001 om importen af polyethylenterephthalatfolie med oprindelse i bl.a. Indien, ved import af polyethylenterephthalatfolie afsendt fra Brasilien og Israel, uanset om den er angivet med oprindelse i Brasilien eller Israel eller ej, samt om registrering af denne import 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 285/2004 af 18. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1306/2003 for så vidt angår fristen for afhentning af alkohol 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 286/2004 af 18. februar 2004 om fastsættelse af importtold for ris 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 287/2004 af 18. februar 2004 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 35
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/3/EF af 11. februar 2004 om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF for så vidt angår måling af N1-køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (1) 36

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/146/EC
*Kommissionens beslutning af 12. februar 2004 om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår udvidelse af udryddelses- og vaccinationsplanerne i Kreis Bad Kreuznach (Tyskland) og afslutning af vaccinationsplanerne i delstaten Saarland (Tyskland) (meddelt under nummer K(2004) 337) (1) 42
2004/147/EC
*Kommissionens beslutning af 12. februar 2004 om finansiel støtte fra EF for 2004 til driften af EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr (meddelt under nummer K(2004) 343) 44
2004/148/EC
*Kommissionens beslutning af 18. februar 2004 om den vejledende fordeling for 2004 mellem medlemsstaterne af de midler fra Fællesskabsfonden for Tobak, der skal anvendes til omstillingsforanstaltningerne i artikel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 2182/2002 (meddelt under nummer K(2004) 493) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top