EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:047:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 47, 18. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 47
47. årgang
18. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 274/2004 af 17. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2004 af 17. februar 2004 om indledning af en undersøgelse vedrørende den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1796/1999 på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko, uanset om de er angivet med oprindelse i Marokko eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 276/2004 af 17. februar 2004 om salg ved periodisk licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 277/2004 af 17. februar 2004 om tilladelse uden tidsbegrænsning til et tilsætningsstof til foderstoffer (1) 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 278/2004 af 17. februar 2004 om foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede tilladt tilsætningsstof til foderstoffer (1) 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 279/2004 af 17. februar 2004 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 977/2003 for ungtyre til opfedning 25
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/12/EF af 11. februar 2004 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald 26
Erklæring fra Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet 32

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/144/EC
*Kommissionens beslutning af 12. februar 2004 om ændring af beslutning 97/467/EF for så vidt angår optagelse af virksomheder i Bulgarien og Ungarn på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af strudsefuglekød (meddelt under nummer K(2004) 346) (1) 33
2004/145/EC
*Kommissionens beslutning af 12. februar 2004 om EF-tilskud i 2004 til visse EF-referencelaboratoriers arbejde inden for veterinærmedicin og folkesundhed (biologiske risici) (meddelt under nummer K(2004) 349) 35

Berigtigelser
*Berigtigelse til berigtigelse til Kommissionens direktiv 2003/60/EF af 18. juni 2003 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsættelse af maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EUT L 155 af 24.6.2003) (EUT L 155 af 24.6.2003) 38
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top