Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:044:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 44, 14. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 44
47. årgang
14. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 248/2004 af 13. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 249/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 135. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 135. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 88. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 252/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 307. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 253/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af lofterne for finansiering af foranstaltninger for at forbedre olivenproduktionens kvalitet i produktionscyklen 2004/05 og om fravigelse af artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 528/1999 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 254/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 255/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet langkornet ris B til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 257/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 258/2004 af 13. februar 2004 om ændring af eksportrestitutionerne inden for svinekødssektoren 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 259/2004 af 13. februar 2004 om fastsættelse af importtold for korn 16
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/11/EF af 11. februar 2004 om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegrænsende systemerfor visse motorkøretøjsklasser 19
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top