EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:037:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 37, 10. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 37
47. årgang
10. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 222/2004 af 9. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2004 af 9. februar 2004 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (Hushållsost) 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 224/2004 af 9. februar 2004 om fastsættelse af den i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede støtte til privat oplagring af smør og fløde og om fravigelse af forordning (EF) nr. 2771/1999 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 225/2004 af 9. februar 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 7

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/126/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko 8
Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko 9
2004/127/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik 16
Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik 17
Kommissionen
2004/128/EC
*Kommissionens beslutning af 23. januar 2004 om økonomisk støtte fra Fællesskabet til oplagring af antigener til fremstilling af mund- og klovesygevacciner i Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige i 2004 (meddelt under nummer K(2004) 102) (1) 24
2004/129/EC
*Kommissionens beslutning af 30. januar 2004 om ikke-optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (meddelt under nummer K(2004) 152) (1) 27
2004/130/EC
*Kommissionens beslutning af 30. januar 2004 om midlertidig handel med frø af arten Vicia faba L., der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401/EØF (meddelt under nummer K(2004) 161) (1) 32
2004/131/EC
*Kommissionens beslutning af 9. februar 2004 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af FEN 560 og penoxsulam i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2004) 274) (1) 34
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top