Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:032:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 32, 05. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 32
47. årgang
5. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 193/2004 af 4. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 194/2004 af 4. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 133/2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres importlicensansøgninger indgivet i januar 2004 i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der er fastsat ved Rådets afgørelse 2003/452/EF for Republikken Slovenien 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 195/2004 af 4. februar 2004 om fastsættelse af importtold for ris 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 196/2004 af 4. februar 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 197/2004 af 4. februar 2004 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 8

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
2004/106/EU
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, af 22. januar 2004 om meddelelse af decharge til generalsekretæren for Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid for gennemførelse af budgettet for fonden til finansiering af Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid for regnskabsåret 2002 9
Rådet
2004/107/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om indgåelse af en tillægsprotokol om handelsordningen for visse fisk og fiskevarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side 11
Tillægsprotokol om handelsordningen for visse fisk og fiskevarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side 12
Kommissionen
2004/108/EC
*Kommissionens beslutning af 28. januar 2004 om ændring af bilag C til Rådets direktiv 92/51/EØF om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF (meddelt under nummer K(2003) 5381) (1) 15
2004/109/EC
*Kommissionens beslutning af 29. januar 2004 om ændring af beslutning 95/328/EF om sundhedscertifikatet for fiskerivarer fra tredjelande, der endnu ikke er omfattet af en særlig beslutning (meddelt under nummer K(2004) 129) (1) 17
2004/110/EC
*Kommissionens beslutning af 29. januar 2004 om foranstaltninger til vurdering af den resterende BSE-risiko i en række kvægprodukter og om EF-tilskud til foranstaltninger til vurdering af den resterende BSE-risiko i en række kvægprodukter (meddelt under nummer K(2004) 132) 18
2004/111/EC
*Kommissionens beslutning af 29. januar 2004 om gennemførelse i 2004 af undersøgelser for aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2004) 134) 20
Rådet og Kommissionen
2004/112/EC, EURATOM
*Rådets og Kommissionens afgørelse af 22. december 2003 om undertegnelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side 22
Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side 23
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top