EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:029:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 29, 03. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 29
47. årgang
3. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 183/2004 af 2. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 184/2004 af 2. februar 2004 om afslutning af det efterfølgende tilsyn for visse stålprodukter, der indførtes ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1695/2002 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 185/2004 af 2. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 94/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 af 2. februar 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 og forordning (EF) nr. 2571/97 for så vidt angår KN-koderne for kiks, biskuitter, småkager og vafler 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2004 af 2. februar 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2004 af 2. februar 2004 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Jordan 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 189/2004 af 2. februar 2004 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 12

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/189/EC
*Orientering om ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel 14
*Orientering om ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen mellem EF og Kongeriget Marokko 14
*Orientering om ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling vedrørende den foreløbige anvendelse af handelsmæssige og handelsrelaterede bestemmelser i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side 14
2004/97/EC, EURATOM
*Afgørelse truffet ved fælles aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaterne, forsamlet på stats- og regeringschefniveau, den 13. december 2003 om fastlæggelse af hjemstedet for visse af Den Europæiske Unions kontorer og agenturer 15
Kommissionen
2004/98/EC
*Kommissionens beslutning af 29. januar 2004 om ophævelse af beslutning 96/293/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer med oprindelse i Mauretanien (meddelt under nummer K(2004) 128) (1) 16
2004/99/EC
*Kommissionens beslutning af 29. januar 2004 om EF-tilskud til evaluering af metoder til påvisning af forarbejdede animalske proteiner i foderstoffer (meddelt under nummer K(2004) 131) 17

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2004 af 28. januar 2004 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af januar 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98 (EUT L 24 af 29.1.2004) 19
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top