Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:021:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 21, 28. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 21
47. årgang
28. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 131/2004 af 26. januar 2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Sudan 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 132/2004 af 27. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 133/2004 af 27. januar 2004 importlicensansøgninger indgivet i januar 2004 i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der er fastsat ved Rådets afgørelse 2003/452/EF for Republikken Slovenien 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 134/2004 af 27. januar 2004 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2004 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 135/2004 af 27. januar 2004 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Fraise du Périgord og Queso de Valdeón) 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (1) 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 137/2004 af 27. januar 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2004 om importlicenser i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1429/2002 er fastsat for Estland, Letland og Litauen 24
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2004/85/CFSP
*Rådets fælles holdning 2004/85/FUSP af 26. januar 2004 om konfliktforebyggelse, -styring og -løsning i Afrika og om ophævelse af fælles holdning 2001/374/FUSP 25
2004/86/CFSP
*Rådets fælles aktion 2004/86/FUSP af 26. januar 2004 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og om ændring af fælles aktion 2003/870/FUSP 30
2004/87/CFSP
*Rådets fælles aktion 2004/87/FUSP af 26. januar 2004 om ændring af fælles aktion 2003/681/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EUPOL "Proxima") 31
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top