EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:009:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 9, 15. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 9
47. årgang
15. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 57/2004 af 27. oktober 2003 om ændring af Kommissionens afgørelse 2002/602/EKSF om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 58/2004 af 14. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 59/2004 af 14. januar 2004 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves for perioden fra 1. januar til 30. april 2004 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2004 af 14. januar 2004 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 61/2004 af 13. januar 2004 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2004 af 14. januar 2004 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, citroner og æbler) 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 63/2004 af 14. januar 2004 om udstedelse af eksportlicenser som led i system A3 for frugt og grøntsager (appelsiner) 19

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/42/EC
*Rådets afgørelse af 27. oktober 2003 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om ændring af aftalen af 9. juli 2002 mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation om handel med visse stålprodukter 21
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation om ændring af aftalen af 9. juli 2002 mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation om handel med visse stålprodukter 22
Den Europæiske Centralbank
2004/43/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. december 2003 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (ECB/2003/17) 27
2004/44/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. december 2003 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de deltagende nationale centralbankers indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital (ECB/2003/18) 29
2004/45/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. december 2003 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital (ECB/2003/19) 31
2004/46/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. december 2003 om de nærmere vilkår for omfordelinger af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2003/20) 32
2004/47/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. december 2003 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til Den Europæiske Centralbanks reserver og hensættelser og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver (ECB/2003/21) 36
2004/48/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. december 2003 om ændring af artikel 1, litra f), i afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (ECB/2003/22) 39
2004/49/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. december 2003 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 om udstedelse af eurosedler (ECB/2003/23) 40
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top