EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:003:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 3, 07. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 3
47. årgang
7. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 12/2004 af 6. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 13/2004 af 8. december 2003 vedrørende fastlæggelse af den i artikel 3, litra d) i Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 nævnte fortegnelse over sejlbare vandveje med maritim karakter (1) 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2004 af 30. december 2003 om fastsættelse af foreløbige forsyningsopgørelser og EF-støtte til levering af vigtige produkter til konsum, forarbejdning og anvendelse som rå- og hjælpestoffer og til levering af levende dyr og æg til regionerne i den yderste periferi i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 6

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/5/EC
*Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om oprettelse af Det Europæiske Banktilsynsudvalg (1) 28
2004/6/EC
*Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om oprettelse af Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (1) 30
2004/7/EC
*Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om ændring af afgørelse 2001/527/EF om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (1) 32
2004/8/EC
*Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om ændring af afgørelse 2001/528/EF om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirudvalg (1) 33
2004/9/EC
*Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om nedsættelse af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner (1) 34
2004/10/EC
*Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om nedsættelse af Det Europæiske Bankudvalg (1) 36
2004/11/EC
*Kommissionens beslutning af 18. december 2003 om ordningen for sammenlignende EF-prøver på og -analyser af frø og formeringsmateriale af visse landbrugs- og grøntsagsplantearter og vin efter Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF for 2004 og 2005 (meddelt under nummer K(2003) 4836) (1) 38

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 290 af 28.10.2002) 43
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top