EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:002:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 2, 06. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN -

L 2
47. årgang
6. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 3/2004 af 5. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 4/2004 af 23. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 4045/89 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 5/2004 af 5. januar 2004 om fastsættelse af importtold for ris 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 6/2004 af 5. januar 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 7/2004 af 5. januar 2004 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2004 af 5. januar 2004 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse i Israel 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 9/2004 af 5. januar 2004 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2004 af 5. januar 2004 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 11/2004 af 5. januar 2004 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 34

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/2/EURATOM
*Kommissionens henstilling af 18. december 2003 om standardiserede oplysninger vedrørende radioaktive luftbårne og flydende udslip til miljøet fra nukleare kraftværker og oparbejdningsanlæg ved normal drift (meddelt under nummer K(2003) 4832) 36
2004/3/EC
*Kommissionens beslutning af 19. december 2003 om tilladelse til, at der for handelen med læggekartofler på visse medlemsstaters samlede område eller dele deraf gennemføres strengere foranstaltninger mod bestemte sygdomme end fastsat i bilag I og II til Rådets direktiv 2002/56/EF (meddelt under nummer K(2003) 4833) (1) 47
2004/4/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 2003 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten (meddelt under nummer K(2003) 4956) 50
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top