Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:346:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 346, 31. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 346
46. årgang
31. december 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2330/2003 af 30. december 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2331/2003 af 23. december 2003 om gennemførelse af artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 og om ændring af den pågældende forordning 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2332/2003 af 30. december 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 for så vidt angår perioden for indgivelse af ansøgninger om importlicens for mejeriprodukter i forbindelse med kontingenter 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2333/2003 af 30. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår udløsningsmængden for tillægsimporttold for pærer, citroner, æbler og courgetter 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2334/2003 af 30. december 2003 om fravigelse for 2004 af forordning (EF) nr. 2125/95 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2335/2003 af 30. december 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2402/96 for 2004 for så vidt angår toldkontingenter for maniokstivelse 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2336/2003 af 30. december 2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2337/2003 af 30. december 2003 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1903/2003 om fastsættelse af udbyttet af oliven og olie for produktionsåret 2002/03 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2338/2003 af 30. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2339/2003 af 30. december 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2340/2003 af 29. december 2003 om fravigelse for 2004 af forordning (EF) nr. 1279/98 om gennemførelsesbestemmelser til de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets afgørelse 2003/286/EF, 2003/298/EF, 2003/299/EF, 2003/18/EF, 2003/263/EF og 2003/285/EF er fastsat for Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Rumænien, Republikken Polen og Republikken Ungarn 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2341/2003 af 29. december 2003 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 780/2003 med hensyn til et delkontingent for frosset kød af hornkvæg under KN-kode 0202 og produkter under KN-kode 02062991 33
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2342/2003 af 29. december 2003 om Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lankas adgang til den særlige ansporende ordning for beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2343/2003 af 23. december 2003 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2003 af 30. december 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/2003 af 23. december 2003 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 2346/2003 af 30. december 2003 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 2347/2003 af 30. december 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 2348/2003 af 30. december 2003 om fastsættelse af importtold for korn 54
*Rådets direktiv 2003/122/Euratom af 22. december 2003 om kontrol med lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede strålekilder 57

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/917/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel 65
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel 67
*Udkast til afgørelse nr. 2/2003 truffet af Samarbejdsrådet EF-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 22. december 2003 om gennemførelse af en yderligere liberalisering af handelen med landbrugsprodukter og fiskerivarer 88
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top