Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:342:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 342, 30. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 342
46. årgang
30. december 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2300/2003 af 29. december 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/2003 af 29. december 2003 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2302/2003 af 29. december 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr. 192/2002 om udstedelse af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2303/2003 af 29. december 2003 om særlige regler for mærkning af vin importeret fra USA 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2304/2003 af 29. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2808/98 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/2003 af 29. december 2003 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2306/2003 af 29. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 280/98 om fravigelse fra visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 2597/97 om generelle supplerende regler til den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til konsummælk produceret i Finland og Sverige 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2307/2003 af 29. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2550/2001 for så vidt angår områder, der er berettiget til gedepræmie 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2308/2003 af 29. december 2003 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2004 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2309/2003 af 29. december 2003 om ændring af bilag III B, IV og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 for så vidt angår tekstilkontingenter for 2004 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2310/2003 af 29. december 2003 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, æbler) 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2311/2003 af 29. december 2003 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af byg fra det svenske interventionsorgan 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2312/2003 af 29. december 2003 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af byg fra det franske interventionsorgan 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2313/2003 af 29. december 2003 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af byg fra det tyske interventionsorgan 30
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2314/2003 af 29. december 2003 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af rug fra det tyske interventionsorgan 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2315/2003 af 29. december 2003 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/2003 af 29. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 98/2003 for så vidt angår den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for mælkepræparater uden fedtstof 35

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/908/EC
*Rådets afgørelse af 15. december 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om foreløbig anvendelse af protokollen om ændring af den fjerde protokol om betingelserne for det fiskeri, der er fastsat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side, med hensyn til bestemmelserne om forsøgsfiskeri og programmet for budgetstøtte 37
Aftale i form af brevveksling om foreløbig anvendelse af protokollen om ændring af den fjerde protokol om betingelserne for det fiskeri, der er fastsat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side, for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006 38
Protokol om ændring af den fjerde protokol om betingelserne for det fiskeri, der er fastsat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side 45
2003/909/EC
*Rådets beslutning af 22. december 2003 om ændring af beslutning 97/375/EF, 98/23/EF og 98/198/EF om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i artikel 28e, stk. 1, og artikel 6 og 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 49
2003/910/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om udnævnelse af den særlige koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa 51
2003/911/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om oprettelse af et fællesskabshandlingsprogram til fordel for organer, der fremmer den gensidige forståelse af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og visse regioner i verden 53

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2002/79/EF af 2. oktober 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af visse pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EFT L 291 af 28.10.2002) 58
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top