EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:333:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 333, 20. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 333
46. årgang
20. december 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2238/2003 af 15. december 2003 om beskyttelse mod virkningerne af anvendelsen af De Forenede Staters antidumpinglov af 1916 og indgreb, som er baseret herpå eller følger heraf 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2239/2003 af 17. december 2003 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse og udløbsundersøgelsen vedrørende de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved forordning (EF) nr. 2398/97 på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i bl.a. Indien 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2240/2003 af 19. december 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2241/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2003 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2242/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2003 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2243/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2003 af 19. december 2003 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier hos får og geder 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2003 af 19. december 2003 om særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring inden for svinekødssektoren 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2247/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2248/2003 af 19. december 2003 om indstilling af fiskeri efter rødspætte fra fartøjer, som fører belgisk flag 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 2249/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 2250/2003 af 19. december 2003 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 2252/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 2253/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 2254/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 47
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2255/2003 af 19. december 2003 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag 48
*Rådets direktiv 2003/117/EF af 5. december 2003 om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige Frankrig til at forlænge gyldighedsperioden for anvendelsen af en reduceret punktafgift på tobaksvarer, der overgår til forbrug på Korsika 49
*Kommissionens direktiv 2003/120/EF af 5. december 2003 om ændring af direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler (1) 51

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Europa-Parlamentet
2003/888/EC
*Europa-Parlamentets afgørelse af 6. november 2003 om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 52
Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 53
2003/889/EC
*Europa-Parlamentets afgørelse af 6. november 2003 om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 59
Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 60
2003/890/EC
*Europa-Parlamentets afgørelse af 6. november 2003 om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer 65
Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer 66
2003/891/EC
*Europa-Parlamentets afgørelse af 6. november 2003 om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Det Europæiske Miljøagentur 71
Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Det Europæiske Miljøagentur 72
2003/892/EC
*Europa-Parlamentets afgørelse af 6. november 2003 om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad 78
Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2001 til direktøren for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad 79
Rådet
2003/893/EC
*Rådets afgørelse af 15. december 2003 om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine 84
Kommissionen
2003/894/EC
*Kommissionens beslutning af 11. december 2003 om ordningen for sammenlignende EF-prøver på og -analyser af formerings- og plantemateriale af Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. og Rubus idaeus L. efter Rådets direktiv 92/34/EØF (meddelt under nummer K(2003) 4628) 88
2003/895/EC
*Kommissionens beslutning af 19. december 2003 om ændring af beslutning 2002/251/EF med henblik på at ophæve beskyttelsesforanstaltningerne over for visse sendinger af fjerkrækød importeret fra Thailand (meddelt under nummer K(2003) 4846) (1) 92
2003/896/EC
*Kommissionens beslutning af 19. december 2003 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af de nye aktive stoffer thiacloprid, thiametoxam, quinoxyfen, flazasulfuron, Spodoptera exigua nuklear polyhedrosevirus, spinosad, Gliocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis og indocacarb (meddelt under nummer K(2003) 4851) (1) 94
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/897/CFSP
*Fælles strategi 2003/897/FUSP vedtaget af Det Europæiske Råd af 12. december 2003 om ændring af fælles strategi 1999/877/FUSP over for Ukraine med henblik på at forlænge dens gyldighed 96
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top