EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:332:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 332, 19. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 332
46. årgang
19. december 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2211/2003 af 15. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2501/2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 og om forlængelse indtil 31. december 2005 af gyldigheden af nævnte forordning 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2212/2003 af 17. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 964/2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og varer, der er afsendt fra Taiwan, uanset om de er angivet med oprindelse i Taiwan 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2213/2003 af 18. december 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A1 og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler) 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2215/2003 af 18. december 2003 om eksportrestitutioner som led i system A1 for nødder (afskallede mandler, hasselnødder med skal, afskallede hasselnødder og valnødder med skal) 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af den disponible mængde for perioden fra 1. januar til 30. april af 2004 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til toldkontingenter, som Kommissionen har åbnet alene på basis af en licens 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2217/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2218/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2219/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2220/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2221/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2222/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2223/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2224/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2225/2003 af 18. december 2003 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2226/2003 af 18. december 2003 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater) 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 2227/2003 af 18. december 2003 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (citroner) 37
*Kommissionens direktiv 2003/121/EF af 15. december 2003 om ændring af direktiv 98/53/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (1) 38

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/885/EC
*Rådets afgørelse af 17. november 2003 om indgåelse af aftalen om anvendelsen af visse fællesskabsretsakter på Fyrstendømmet Monacos område 41
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om anvendelse af visse EF-retsakter på Fyrstendømmet Monacos område 42
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om ændring af protokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (PECA) 52
Kommissionen
2003/886/EC
*Kommissionens beslutning af 10. december 2003 om fastsættelse af kriterier for oplysninger, der skal fremlægges i henhold til Rådets direktiv 64/432/EØF (meddelt under nummer K(2003) 4606) (1) 53
2003/887/EC
*Kommissionens henstilling af 11. december 2003 om gennemførelse og anvendelse af eurokodekser for bygværker og byggevarer til bærende dele (meddelt under nummer K(2003) 4639) (1) 62

Berigtigelser
*Berigtigelsesprotokol til aftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 18. november 2002 (EFT L 352 af 30.12.2002) 64
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top