Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 328, 17. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 328
46. årgang
17. december 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2192/2003 af 8. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2341/2002 for så vidt angår fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2193/2003 af 8. december 2003 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2194/2003 af 16. december 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2195/2003 af 16. december 2003 om åbning for 2004 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Norge 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2196/2003 af 16. december 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 om den fælles markedsordning for sukker 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2197/2003 af 16. december 2003 om fordeling for produktionsåret 2003/04 af 5000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder mellem Danmark, Grækenland, Irland, Italien og Luxembourg 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2198/2003 af 16. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 464/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for svesker 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2199/2003 af 16. december 2003 om overgangsbestemmelser for anvendelse i 2004 af Rådets forordning (EF) nr. 1259/1999 for så vidt angår den generelle arealbetalingsordning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2200/2003 af 16. december 2003 om indstilling af fiskeri efter lange fra fartøjer, som fører spansk flag 25

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/881/EC
*Kommissionens beslutning af 11. december 2003 om dyresundhedsbetingelser og bestemmelser om udstedelse af certifikat ved import af bier (Apis mellifera og Bombus spp.) fra visse tredjelande og om ophævelse af beslutning 2000/462/EF (meddelt under nummer K(2003) 4623) (1) 26
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top