EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:313:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 313, 28. november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 313
46. årgang
28. november 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2003 af 27. november 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2077/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2078/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2079/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2080/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 15. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 af 27. november 2003 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (1) 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2082/2003 af 27. november 2003 om overgangsforanstaltninger som følge af vedtagelsen af autonome og midlertidige foranstaltninger for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Malta 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2003 af 27. november 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr. 800/1999 for så vidt angår produkter i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, og som udføres til andre tredjelande end Malta 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2084/2003 af 27. november 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2000 om forbud mod salg, levering og eksport til Burma/Myanmar af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, og om indefrysning af midler tilhørende visse personer, der har tilknytning til vigtige regeringsfunktioner i nævnte land 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2085/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 2086/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2087/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2088/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 2089/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 2090/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 2091/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 2093/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 2094/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 2095/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2003 af 27. november 2003 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1620/2003 omhandlede licitation 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 2097/2003 af 27. november 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 57

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/830/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 24. november 2003 om beskikkelse af et østrigsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 60
Kommissionen
2003/831/EC
*Kommissionens beslutning af 20. november 2003 om ændring af beslutning 2001/881/EF og 2002/459/EF for så vidt angår ændringer af og yderligere tilføjelser til listen over grænsekontrolsteder (meddelt under nummer K(2003) 4234) (1) 61
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/832/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/832/FUSP af 26. maj 2003 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Letlands regering om Republikken Letlands deltagelse i de EU-ledede styrker i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 78
Aftale mellem Den Europæiske Union og Letlands regering om Republikken Letlands deltagelse i Den Europæiske Unions styrke (EUS) i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 79

Berigtigelser
*Berigtigelse til aftale i form af brevveksling om ændringer af bilagene til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EUT L 214 af 26.8.2003) 82
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top