EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:308:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 308, 25. november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 308
46. årgang
25. november 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2059/2003 af 17. november 2003 om ændring af forordning nr. 79/65/EØF om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2060/2003 af 24. november 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2061/2003 af 24. november 2003 om tredje ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2062/2003 af 24. november 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2063/2003 af 24. november 2003 om indstilling af fiskeri efter blåhvilling fra fartøjer, som fører svensk flag 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2064/2003 af 24. november 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 13
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/89/EF af 10. november 2003 om ændring af direktiv 2000/13/EF for så vidt angår angivelse af ingredienser i fødevarer (1) 15

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/815/EC
*Rådets afgørelse af 17. november 2003 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget 19
2003/816/EC
*Rådets afgørelse af 17. november 2003 om beskikkelse af et tysk medlem af Regionsudvalget 20
2003/817/EC
*Rådets afgørelse af 17. november 2003 om beskikkelse af et tysk medlem og en tysk suppleant til Regionsudvalget 21
2003/818/EC
*Rådets afgørelse af 17. november 2003 om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget 22
Kommissionen
2003/819/EC
*Kommissionens beslutning af 19. november 2003 om ændring af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2003) 4295) (1) 23
2003/820/EC
*Kommissionens afgørelse af 20. november 2003 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 2003 på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande 25
2003/821/EC
*Kommissionens beslutning af 21. november 2003 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i Guernsey (meddelt under nummer K(2003) 4309) (1) 27
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top