Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:305:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 305, 22. november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 305
46. årgang
22. november 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2052/2003 af 17. november 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2053/2003 af 21. november 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2054/2003 af 21. november 2003 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya) 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2055/2003 af 21. november 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2056/2003 af 21. november 2003 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2057/2003 af 21. november 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2058/2003 af 21. november 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation 10

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/810/EC
*Kommissionens beslutning af 17. november 2003 om ændring af beslutning 94/984/EF, 2000/609/EF og 2001/751/EF vedrørende import af fersk fjerkrækød, kød af opdrættede strudsefugle, levende strudsefugle og rugeæg heraf fra tredjelande, for så vidt angår Australien (meddelt under nummer K(2003) 4117) (1) 11
2003/811/EC
*Kommissionens beslutning af 17. november 2003 om et projekt vedrørende standardsera til diagnosticering af mund- og klovesyge og om EF-tilskuddet i 2003 (meddelt under nummer K(2003) 4180) 16
2003/812/EC
*Kommissionens beslutning af 17. november 2003 om lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (meddelt under nummer K(2003) 4181) (1) 17
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top