Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:302:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 302, 20. november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 302
46. årgang
20. november 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2033/2003 af 19. november 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2034/2003 af 19. november 2003 om indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør af Rådets forordning (EF) nr. 2605/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse elektroniske vægte med oprindelse i bl.a. Taiwan, og om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2035/2003 af 19. november 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 296/96 om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om månedlig bogføring af de udgifter, der finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL) 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2003 af 19. november 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr. 896/2001 for så vidt angår fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der skal anvendes på hver traditionel importørs referencemængde i forbindelse med toldkontingenterne for import af bananer for 2004 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2037/2003 af 19. november 2003 om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2038/2003 af 18. november 2003 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2039/2003 af 19. november 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2040/2003 af 19. november 2003 om ændring af importtolden for ris 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2041/2003 af 19. november 2003 om ændring af importtold for korn 19

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/804/EC
*Kommissionens beslutning af 14. november 2003 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af bløddyr samt æg og mælke herfra til yderligere vækst, opfedning, genudlægning eller konsum (meddelt under nummer K(2003) 4153) (1) 22
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/805/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/805/FUSP af 17. november 2003 om styrkelse af multilaterale aftaler og fremme af deres universelle karakter på området for ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler 34
2003/806/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/806/FUSP af 17. november 2003 om forlængelse og ændring af afgørelse 1999/730/FUSP om gennemførelse af fælles aktion 1999/34/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i Cambodja 37
2003/807/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/807/FUSP af 17. november 2003 om forlængelse og ændring af afgørelse 2002/842/FUSP om gennemførelse af fælles aktion 2002/589/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i Sydøsteuropa 39
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top