Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:289:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 289, 07. november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 289
46. årgang
7. november 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 af 4. november 2003 om forvaltning af fiskeriindsatsen for så vidt angår visse fiskerizoner og visse fiskeressourcer i EF, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 685/95 og (EF) nr. 2027/95 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1955/2003 af 6. november 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1956/2003 af 6. november 2003 om fastlæggelse af de mængder, der tillægges importørerne af den første tranche af de kvantitative kontingenter, der gælder for 2004 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1957/2003 af 6. november 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 851/2002 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Cypern foretager inden importen til Det Europæiske Fællesskab 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1958/2003 af 6. november 2003 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (citroner) 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1959/2003 af 6. november 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1960/2003 af 6. november 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 13. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2003 af 6. november 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1962/2003 af 6. november 2003 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 21

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/784/EC
*Kommissionens beslutning af 6. november 2003 om bemyndigelse af Italien til at videreføre forsøg med en ny ønologisk fremgangsmåde (meddelt under nummer K(2003) 4099) 22
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top