EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:285:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 285, 01. november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 285
46. årgang
1. november 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1924/2003 af 31. oktober 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1925/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1926/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1927/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1928/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1929/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1930/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1931/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 129. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1932/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 129. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1933/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 301. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1934/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 48. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/2003 af 31. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 571/97 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side, for så vidt angår svinekød 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1936/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af importtold for korn 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1937/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1938/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1939/2003 af 31. oktober 2003 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1940/2003 af 30. oktober 2003 om indstilling af fiskeri efter orange savbug fra fartøjer, der fører fransk flag 32
*Kommissionens direktiv 2003/100/EF af 31. oktober 2003 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer (1) 33

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/779/EC
*Kommissionens beslutning af 31. oktober 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af dyretarme fra tredjelande (meddelt under nummer K(2003) 3988) (1) 38
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
2003/780/EC, EURATOM
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer af 23. oktober 2003 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol 42
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/781/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/781/FUSP af 29. september 2003 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Polen om polske væbnede styrkers deltagelse i de EU-ledede styrker (EUS) i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 43
Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Polen om polske væbnede styrkers deltagelse i de EU-ledede styrker (EUS) i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 44
Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om status for de EU-ledede styrker i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 47

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2003/754/EF af 26. juni 2002 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK)) (EUT L 282 af 30.10.2003) 52
*Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2003/755/EF af 17. februar 2003 om Kongeriget Belgiens støtteordning til fordel for koordinationscentre, som er hjemmehørende i Belgien (EUT L 282 af 30.10.2003) 52
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top