Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:264:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 264, 15. oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 264
46. årgang
15. oktober 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift og ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1799/2003 af 13. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2003 af 14. oktober 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1801/2003 af 14. oktober 2003 om foreløbig tilladelse til ny anvendelse af en bestemt mikroorganisme i foderstoffer (1) 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1802/2003 af 14. oktober 2003 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1803/2003 af 14. oktober 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 21
*Rådets direktiv 2003/93/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter 23

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/730/EC
*Kommissionens beslutning af 13. december 2000 om den statsstøtte, som Nederlandene agter at yde i form af udviklingsbistand til to stykgodsskibe og to skibe til transport af pulp og papir, der skal bygges af Bodeswes/Pattje til brug i Indonesien (meddelt under nummer K(2000) 4185) (1) 25
2003/731/EC
*Kommissionens beslutning af 13. november 2002 om Italiens foranstaltninger til fordel for Pertusola Sud (meddelt under nummer K(2002) 4360) (1) 28
2003/732/EC
*Kommissionens beslutning af 10. oktober 2003 om ændring af beslutning 93/52/EØF for så vidt angår anerkendelse af visse italienske provinser som officielt fri for brucellose (meddelt under nummer K(2003) 3562) (1) 30
2003/733/EC
*Kommissionens beslutning af 10. oktober 2003 om ændring af beslutning 97/222/EØF for så vidt angår import af kødprodukter fra Estland, Litauen og Slovakiet (meddelt under nummer K(2003) 3566) (1) 32
2003/734/EC
*Kommissionens henstilling af 29. september 2003 om en fælles praksis for ændring af designet på den nationale forside af euromønter i omløb (meddelt under nummer K(2003) 3388) 38
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/735/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/735/FUSP af 13. oktober 2003 om ændring af fælles holdning 2003/495/FUSP om Irak 40
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top